تاریخ ثبت خبر: 1395/9/1

در تاریخ 15/09/95، دومین جلسه انتقال تجربیات با حضور معاون فناوری مرکز رشد برگزار شد. در این جلسه واحدهای فناور در رابطه با موضوعات مختلف به گفتگو نشستند. مقرر گردید در جلسات آتی در رابطه با موضوعات مشخص، هر کدام از واحدهای فناور تجربیات خود را در اختیار سایر واحدها قرار دهند.

;

آدرس مرکز رشد رویش

تهران، خیابان انقلاب، چهار راه کالج، کوچه سعیدی، پلاک 5- کد پستی 1599616313
شماره تماس: 02188930150 شماره فکس: 02188930157
آدرس ایمیل: info@rooyesh.ir

موقعیت جغرافیایی

تماس با ما

برای ثبت تماس خود اطلاعات درخواست شده را وارد کنید.