تاریخ ثبت خبر: 1395/11/17

مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر دوره های آموزشی به شرح زیر برگزار مینماید:

  • اصول کاربردی تنظیم و اجرای قراردادهای محرمانگی
  • تحقیقات بازار
  • تهیه صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتhttp://research.aut.ac.ir مراجعه نمایند.