تاریخ ثبت خبر: 1396/6/1

چهارمین جلسه انتقال تجربیات روز چهارشنبه یکم شهریور ماه در سالن جلسات مرکز رشد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه فیلم آموزشی "مقدمه­ای بر بوم مدل کسب و کار" پخش شد. سپس همه واحدهای فناور حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با این موضوع مطرح نمودند. همچنین تجربیات ارزشمندی در این زمینه از سوی برخی واحدهای فناور بیان شد.

 

مقرر گردید واحد معاونت فناوری مرکز رشد سایر فیلم­های مربوط به بوم مدل کسب و کار را در گروه تلگرام مرکز قرار دهد. همچنین برای هر واحد فناور بوم مدل کسب و کار را آماده نماید. سپس کارگاهی شش ساعته برگزار و این فیلم ها پخش گردد. در انتهای هر فیلم حاضرین نظرات خود را بیان کنند و هر کدام از واحدها بوم مدل کسب و کار مربوط به واحد خود را تکمیل نمایند. در پایان کارگاه اگر واحدهای فناور نیاز داشتند از تجربیات یکدیگر استفاده نمایند یک جلسه انتقال تجربیات یک ساعته در این رابطه برگزار گردد.

 

 

;

آدرس مرکز رشد رویش

تهران، خیابان انقلاب، چهار راه کالج، کوچه سعیدی، پلاک 5- کد پستی 1599616313
شماره تماس: 02188930150 شماره فکس: 02188930157
آدرس ایمیل: info@rooyesh.ir

موقعیت جغرافیایی

تماس با ما

برای ثبت تماس خود اطلاعات درخواست شده را وارد کنید.