تاریخ ثبت خبر: 1396/6/27

پنجمین جلسه انتقال تجربیات با موضوع بوم مدل کسب و کار روز یکشنبه مورخ 96/06/26 به مدت 4 ساعت در سالن جلسات مرکز رشد رویش برگزار شد. در این جلسه بوم ­هایی که از سمت مرکز رشد تهیه شده بود، در اختیار همه واحدهای فناور قرار گرفت. سپس فیلم های آموزشی مرتبط با بخش هایی از بوم مدل کسب و کار پخش گردید. در انتهای هر فیلم حاضرین در جلسه که از واحدهای فناور مستقر بودند، نظرات و تجربیات خود را در این زمینه بیان کردند. همچنین ابهامات موجود در فیلم از سمت اعضای جلسه مطرح و پاسخ داده شد. مقرر گردید ادامه فیلم های آموزشی در یک جلسه دیگر پخش و جمع بندی گردد.

در انتهای جلسه، واحدهای فناور مسائل و مشکلات خود را مطرح و بحث و تبادل نظر کردند.

 

 

                  

                  

 

;

آدرس مرکز رشد رویش

تهران، خیابان انقلاب، چهار راه کالج، کوچه سعیدی، پلاک 5- کد پستی 1599616313
شماره تماس: 02188930150 شماره فکس: 02188930157
آدرس ایمیل: info@rooyesh.ir

موقعیت جغرافیایی

تماس با ما

برای ثبت تماس خود اطلاعات درخواست شده را وارد کنید.