تاریخ ثبت خبر: 1396/7/3

ششمین جلسه انتقال تجربیات روز یکشنبه دوم مهر ماه برگزار شد. در این جلسه ادامه فیلم های آموزشی بوم مدل کسب و کار ارائه و واحدهای فناور نظرات و تجربیات خود را در این رابطه بیان کردند.

مقرر گردید جلسه دیگری در این رابطه برگزار و موضوع جمع بندی گردد تا واحدها بتوانند بوم مدل کسب و کار خود را تهیه نمایند. پس از آن مرکز رشد با دعوت از داوران و مشاوران خبره خارج از مجموعه رویش، واحدها را در تهیه این بوم یاری نماید.

;

آدرس مرکز رشد رویش

تهران، خیابان انقلاب، چهار راه کالج، کوچه سعیدی، پلاک 5- کد پستی 1599616313
شماره تماس: 02188930150 شماره فکس: 02188930157
آدرس ایمیل: info@rooyesh.ir

موقعیت جغرافیایی

تماس با ما

برای ثبت تماس خود اطلاعات درخواست شده را وارد کنید.