تاریخ ثبت خبر: 1396/10/30

با توجه به حضور آقای مهندس طالبی در مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)، مقرر گردید جهت کمک به بازارسازی واحدهای فناور، هر کدام از واحدهای فناور جلسه ای خصوصی با آقای مهندس طالبی مدیر اسبق آی تی شرکت نفت، داشته باشند. از تاریخ 20 آذرماه این جلسات آغاز گردید. تک تک واحدهای فناور طی جلسه ای خصوصی با آقای مهندس طالبی، محصولات و کار خود را ارائه نمودند. حین ارائه ، آقای مهندس طالبی نقطه نظرات خود را در جهت بهبود پاورپوینت و ارائه مطرح نمودند. همچنین در خصوص هر کدام از واحدها، تصمیماتی در جهت بازارسازی آن ها گرفته شد و همچنان در حال پیگیری است. امید است که بتوان از طریق این جلسات در جهت تجاری سازی و بازارسازی واحدها گام برداشت.