نرم افزار مدیریت جلسات

عنوان: نرم افزار مدیریت جلسات
شرکت: فناوران سپهر ماهان
آدرس سایت: goo.gl/hoM7z4
توضیحات:
زمان را برنامه‌ریزی و اقدامات را مدیریت کنید با استفاده از سیستم مدیریت جلسات شما می‌توانید از مزیت مدیریت موثر زمان و جلسات برخوردار شوید. این سیستم با امکانات متنوع، انجام تمامی فعالیت‌های مرتبط با فرآیند برگزاری جلسات از برنامه‌ریزی زمان جلسه تا ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و در نهایت ثبت صورت جلسات و پیگیری مصوبات آن را امکان‌پذیر می‌سازد. کلیه مراحل مربوط به تشکیل یک جلسه، از رایزنی‌های پیش از جلسه، تعیین دبیر جلسه، جستجوی زمان آزاد برای تشکیل جلسه و ورود اطلاعات دستور جلسات گرفته تا مسائل پس از تشکیل جلسه مانند تخصیص وظایف مرتبط با صورت‌جلسه و تبدیل صورت‌جلسه به نامه در سیستم مدیریت جلسات تحت پوشش قرار می‌گیرد. امکانات و قابلیت ها تشکیل جلسه امکان تقسیم بندی موضوع و هدف جلسات امکان تقسیم بندی واحدهای سازمان و جدا سازی قرار ملاقات های مربوط به هر بخش از سازمان تعريف دستور جلسه تعریف رئیس، دبیر و دیگر اعضای شرکت‌کننده امکان نمایش جلسات به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه تعریف تقویم‌های مختلف سازمانی دعوت به جلسه امکان یادآوری تاریخ قرار ملاقات و دستور جلسه به دعوت شدگان از طریق ارسال پیام کوتاه قابلیت تنظیم قرارملاقات مخاطبین (مشتریان و دیگر افراد) ثبت وضعیت حضور‌ اعضاء در جلسات ‫استفاده از سیستم پیام‌رسان جهت یادآوری قرارها و جلسات هر فرد ‬‬‬ تهیۀ گزارش از حاضران و غایبان جلسه‌ها مصوبات جلسه ثبت صورتجلسه و همچنین سایر نتایج و تصمیمات جلسه امکان ثبت و ضمیمه نمودن انواع فایلهای مربوط به جلسه (اسکن صورت جلسه امضاء شده، فایل صوتی و تصویری و ….) امکان تبدیل هر یک از مصوبات صورت‌جلسه به کار و ارجاع به اقدام کننده تنظیم لیست امضا کنندگان و ارسال صورت جلسه به کارتابل برای امضا مدیریت اقدامات و مصوبات ارسال مصوبات جلسه برای مجریان تعیین شده هر فعالیت ‫ایجاد یک تقویم کاری و برنامه فردی برای هر شخص‬‬‬‬‬ امکان مدیریت کارهای مربوط به یک صورت‌جلسه از طریق نرم‌افزار مدیریت کارها پیگیری اقدامات محول شده ثبت نتیجه و اقدامات انجام شده برای یک فعالیت ارجاعی امکان رؤیت روند پیشرفت یک فعالیت تعیین شده ‫ایجاد لیست پی گیریهای اقدامات مصوب شده در جلسات‬‬‬‬‬ ‫ارسال پیام به کاربران، هنگام پایان مهلت انجام مصوبه‬‬‬‬‬ گزارشات نمودار‪تعداد‪ جلسات و مصوبات‪آنها بر اساس واحد تشکیل دهنده جلسه و بازه زمانی تعریف شده‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ گزارش آخرین وضعیت مصوبات نمودار مصوبات انجام نشده در یک نگاه ‫وضعیت فعالیت‌های ‪واگذار شده به افراد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ امکان فیلتر لیست جلسات بر اساس زمان و موضوع امکان دسته بندی جلسات و فیلتر کردن جلسات بر اساس دسته بندی

آدرس مرکز رشد رویش

تهران، خیابان انقلاب، چهار راه کالج، کوچه سعیدی، پلاک 5- کد پستی 1599616313
شماره تماس: 02188930150 شماره فکس: 02188930157
آدرس ایمیل: info@rooyesh.ir

موقعیت جغرافیایی

تماس با ما

برای ثبت تماس خود اطلاعات درخواست شده را وارد کنید.