نام: سید احمد عباس زاده
سمت: مدیر امور اداری
شماره تماس: داخلی 330
نام: بهنوش کریمی
سمت: مدیر داخلی نشریه رشد فناوری
شماره تماس: داخلی 313
نام: معصومه مداح
سمت: رییس مرکز رشد
شماره تماس: داخلی 140
نام: مهدیه رضایی صدر آبادی
سمت: مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه مدل های عملیاتی
شماره تماس: داخلی 141
نام: مرضیه غزاییان
سمت: مدیر امور مالی
شماره تماس: داخلی 320

آدرس مرکز رشد رویش

zxczxczxc

موقعیت جغرافیایی

تماس با ما

برای ثبت تماس خود اطلاعات درخواست شده را وارد کنید.