اعضای شورای پذیرش

معصومه مداح

رییس مرکز رویش

مهدیه رضایی

معاون فناوری مرکز رشد رویش

کتایون سپهری

مدیر شتابدهنده منش

سعید ابراهیمیان

مدیر فعال بخش خصوصی

همین حالا به ما بپیوندید!

درخواست خود را برای پیوستن به رویش ثبت کنید، تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.