مشاوره، آموزش و نمایشگاه

مشاوره

فصلی 9 ساعت مشاوره رایگان از بین مشاورهای موجود در بخش “مشاوران” به واحدهای فناور ارائه می­شود.

درخواست مشاوره

آموزش

در صورت درخواست واحد فناور جهت حضور در یک کارگاه آموزشی، بررسی توسط مرکز رشد انجام و در صورت تأیید، هزینه آن طبق آیین نامه از طرف مرکز رشد پرداخت خواهد شد.

درخواست حضور در دوره آموزشی

نمایشگاه

در صورت درخواست واحد فناور جهت حضور در یک نمایشگاه، بررسی توسط مرکز رشد انجام و در صورت تأیید، هزینه آن طبق آیین نامه از طرف مرکز رشد پرداخت خواهد شد.

درخواست حضور در نمایشگاه

همین حالا به ما بپیوندید!

درخواست خود را برای پیوستن به رویش ثبت کنید، تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.