کمک به بازارسازی و بازاریابی

با توجه به این که مرکز رشد یکی از زیر مجموعه های جهاددانشگاهی محسوب می­شود، صدور معرفی نامه از طرف مرکز رشد برای مشتریان استارتاپ­‌ها می­تواند در راستای برندینگ و بازارسازی آن­ها کمک قابل توجهی نماید.

بنابراین در صورت نیاز واحدهای فناور به معرفی نامه برای سازمان­های مختلف، مرکز رشد این معرفی نامه را صادر می­نماید.

همچنین در صورت نیاز به حضور رییس مرکز رشد در جلسات مذاکره با مشتریان، این امکان فراهم می باشد.

درخواست صدور معرفی نامه

همین حالا به ما بپیوندید!

درخواست خود را برای پیوستن به رویش ثبت کنید، تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.