تیم ما

بهنوش کریمی

مدیر داخلی نشریه رشد فناوری

معصومه مداح

رییس مرکز رشد رویش

مهدیه رضایی

معاون فناوری مرکز رشد

همین حالا به ما بپیوندید!

درخواست خود را برای پیوستن به رویش ثبت کنید، تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.