تیم ما

حنانه امیرآتشانی

کارشناس اداره برنامه ریزی

معصومه مداح

رییس مرکز رشد رویش

مهدیه رضایی

معاون فناوری مرکز رشد

بهنوش کریمی

مدیر داخلی نشریه رشد فناوری

همین حالا به ما بپیوندید!

درخواست خود را برای پیوستن به رویش ثبت کنید، تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.