دستورالعمل‌ها

در راستای کاهش تبعات منفی ناشی از کم آگاهی یا ناآگاهی واحدهای فناور مستقر از قوانین و ضوابط حاکم بر شرکت‌ها، 4 دستورالعمل مالی مالیاتی، تأمین اجتماعی، امور ثبتی و قانون کار برای واحدهای فناور تدوین شده است. در ادامه جزییات هر دستورالعمل آورده شده است.

همین حالا به ما بپیوندید!

درخواست خود را برای پیوستن به رویش ثبت کنید، تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.