کتایون-سپهری

کتایون سپهری

مشاور کسب و کار

مدیرعامل شرکت نوآور شتاب دهنده منش

بخش صنعت شتابدهی

فعالیت ها

 • مشاور ارشد كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران
 • كارشناس شركت مهندسين مشاوران رازيران
 • عضو هيات مديره شركت سيستم هاي انفورماتيك كياپرداز
 • كارشناس شركت مهندسي مشاوران فرانگر
 • مدير سيستم ها و روش ها و قائم مقام مدير عامل شركت مهندسي حامي سيستم
 • مدير عامل و عضو هيات مديره  شركت مهندسي شبكه پژوهش بهنگام 92-1385
 • معاون طرح و برنامه موسسه مطالعات سرمايه گذاري ايرانيان
 • معاون طرح و برنامه گروه اقتصادي ماتيسا
 • عضو هيات رييسه كميته ساماندهي اعتبارات خرد در ايران
 • عضو كميسيون تخصصي توانمندسازي و كارآفريني سازمان رفاه شهرداري تهران
 • عضو كميته بين المللي مدل سازي براي نحوه حمايت از كارآفريني زنان در سازمان هاي كارفرمايي وانجمن هاي صنفي- سازمان بين المللي كار
 • عضو كميته ي الگوسازي توسعه كارآفريني و توان افزايي زنان UNDP
 • عضو هيات مديره كانون توسعه كارآفريني روستايي. تكرا

همین حالا به ما بپیوندید!

درخواست خود را برای پیوستن به رویش ثبت کنید، تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.